Regulamin

ZASADY WYNAJMU

Firma Happytent oferuje wynajem namiotów imprezowych, mebli eventowych oraz wyposażenie do przygotowania i zorganizowania imprez w plenerze. Specjalizujemy się w temacie wynajmu namiotów.

 

REGULAMIN WYNAJMU

Zasada podstawowa

 1. Wynajem namiotów prowadzimy z transportem i montażem, dlatego nasze namioty imprezowe oraz pozostałe wyposażenie utrzymane są w bardzo dobrym stanie technicznym.

Okres wynajmu i cena

 1. Podstawowy okres wynajmu namiotów imprezowych i wyposażenia wynosi 1 dobę, z ew. montażem w dzień przed imprezą i demontażem w dzień po imprezie
 2. Wynajem sprzętu na kolejne dni wiąże się z dopłatą uzależnioną od terminu i okresu wynajmu oraz od całkowitej wartości zamówienia.
 3. Cena wynajmu jest uzależniona od wielkości zamówienia, miejsca montażu oraz terminu i okresu wynajmu, dlatego zapytania wyceniane są indywidualnie.
 4. Ubezpieczenie nie jest wliczone w cenę wynajmu. Klient wykupuje ubezpieczenie we własnym zakresie i na własny koszt.

Rezerwacja, zamówienie i płatność

 1. Rezerwacje na wynajem namiotów przyjmujemy w formie pisemnej (emailem lub telefonicznie).
 2. Potwierdzeniem otrzymania rezerwacji jest faktura zaliczkowa, która określa płatność i termin zadatku.
 3. Potwierdzeniem dokonaniem rezerwacji i złozeniem zamówienia jest wpłata zadatku w zależności od wynajmowanego sprzętu.
 4. Wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi.
 5. W przypadku rezygnacji z zamówienia na krócej niż 14 dni przed jego realizacją wartość zamówienia nie podlega obniżeniu, a otrzymana zapłata nie podlega zwrotowi.
 6. Płatność końcowa za wynajem następuje najpóźniej przy dowozie sprzętu i wyposażenia lub ewentualnym montażu.

Montaż i demontaż

 1. Wynajem namiotów oraz wyposażenia technicznego (podłoga, ogrzewanie, oświetlenie wraz z dodatkami ) obejmuje montaż i demontaż (przy bezpośrednim dostępie do miejsca montażu). Transport namiotów i wyposażenia stanowi do 20 km od Tarnowa( magazynu) w cenie najmu , poza Tarnowem stanowi koszt dodatkowy – 1 zł. brutto za km trasy.
 2. Montaż namiotów wymaga równego podłoża (bez dołów, uskoków, krawężników i innych nierówności lub przeszkód). Montaż na terenie nierównym, jako ten, który wymaga wykonania dodatkowych prac, musi zostać zgłoszony przez klienta przy składaniu zamówienia
 3. Brak bezpośredniego dostępu do miejsca montażu namiotów i wyposażenia, który powoduje konieczność ich przenoszenia lub przewożenia wiąże się z dopłatą uzależnioną od stopnia utrudnienia, ustalaną przy składaniu zamówienia.
 4. Przy dostawie namiotów do wynajmu oraz przy ich zwrocie niezbędna jest obecność klienta (najemcy). Brak takiej osoby może spowodować rozwiązanie umowy wynajmu w trybie natychmiastowym z winy klienta.
 5. Przy dostawie namiotów do wynajmu oraz przy ich zwrocie niezbędna jest obecność klienta (najemcy). Brak takiej osoby może spowodować rozwiązanie umowy wynajmu w trybie natychmiastowym z winy klienta.
 6. Uwagi dotyczące stanu naszych namiotów imprezowych, sprzętu oraz jego zgodności z zamówieniem należy zgłaszać ekipie montażowej bezpośrednio przy montażu. Uwagi zgłaszane w późniejszym terminie uznane zostaną jako niemożliwe do weryfikacji i nie pozostaną uwzględniane.
 7. Montaż namiotów może zostać wstrzymany, opóźniony lub odwołany jeżeli warunki pogodowe (burza, wiatr, ulewny deszcz, itp.) nie pozwolą na bezpieczne wykonywanie prac montażowych.
 8. Namioty imprezowe i sprzęt mogą zostać zdemontowane podczas imprezy jeżeli warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu użytkowników i/lub mogą spowodować uszkodzenie wynajętych klientowi namiotów i sprzętu imprezowego.

Transport

 1. Dla zapewnienia dobrego stanu sprzętu wynajem namiotów i wyposażenia prowadzimy wyłącznie z naszym transportem (dowóz i odbiór), bez możliwości samodzielnego odbioru towaru z magazynu.
 2. Koszt transportu do 20 km od miejsca wynajmu tj. miasta Tarnowa( magazynu) mieści się w cenie najmu, natomiast transport poza Tarnów, stanowi koszt dodatkowy – 1 zł. brutto za każdy km trasy do miejsca montażu.

Zasady użytkowania

 1. Klient (najemca) zwraca wynajmowany sprzęt w stanie niepogorszonym ponad normalne zużycie.
 2. Klient (najemca) jest odpowiedzialny za wynajmowane namioty i wyposażenie oraz wszelkie dodatki, od momentu ich odbioru po montażu aż do momentu ich zwrotu ekipie montażowej.
 3. Klient (najemca) odpowiada materialnie za wszelkie uszkodzenia namiotów i wyposażenia powstałe w okresie wynajmu, w tym te, które są spowodowane działaniem osób trzecich, a także czynnikami atmosferycznymi (silny wiatr, gradobicie, itp.)
 4. Klient (najemca) ma obowiązek niezwłocznie zgłosić wynajmującemu wszelkie nieprawidłowości dotyczące wynajmowanego sprzętu, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo użytkowania lub przyczynić się do powstania jakichkolwiek szkód.

Bezpieczeństwo

 1. W celu zagwarantowania bezpiecznego użytkowania wynajmowanych namiotów i wyposażenia klientowi (najemcy) udzielamy ustnego instruktażu z zakresu bezpieczeństwa użytkowania i postępowania w sytuacjach awaryjnych.
 2. Klient jest zobowiązany do udzielenia osobom trzecim korzystającym z namiotów instruktażu ich bezpiecznego użytkowania.
 3. W obrębie wynajmowanych namiotów i wyposażenia klient jest zobowiązany do zapewnienia przestrzegania przepisów BHP i PPOŻ.
 4. Klient akceptuje fakt, że użytkowanie namiotów musi zostać wstrzymane jeżeli występują niekorzystne warunki atmosferyczne, a w szczególności wiatr o sile większej niż 8 m/sek. W przypadku wystąpienia silnego wiatru poszycie namiotu musi być szczelnie zamknięte.

Gwarancja niezawodności

 1. Działamy w pełni profesjonalnie i odpowiedzialnie. Dostarczymy Ci dokładnie takie namioty imprezowe jak zamawiałeś (czyste i zadbane) oraz będziemy na czas i montaż wykonamy zgodnie z ustalonym harmonogramem prac.
 2. Gwarantujemy, że współpracując z nami się nie zawiedziesz a usługę wykonamy profesjonalnie z najwyższą starannością. Potrafimy skutecznie zaradzić każdej sytuacji awaryjnej.
 
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości dotyczących wynajmu prosimy o niezwłoczny kontakt telefoniczny na numer dyżurny: 881 134 431
Serdecznie zapraszamy!